4.7. ŁĄCZNIK ŁAT DACHOWYCH

Łącznik łat dachowych służy przede wszystkim jako przedłużenie łat, których długość w wyniku ocieplania ścian, okazuje się zbyt mała. Można je stosować również jako łącznik między krokwiami np. przy pracach remontowych dachu. Schemat ich zastosowania przedstawiają rysunki poniżej. • materiał - blacha ocynkowana grubość 1,5 mm, Wymiary: dla łat o przekroju 50x40 i 60x40mm. Dostępne długości łączników to 500, 750, 1000 i 1500mm. WSKAZÓWKA Do łączenia łat stosować wkręty ø3,5. Otwór podłużny umożliwia przykręcenie skrajnej dachówki do przedłużonej łaty drewnianej. Wielkość otworu umożliwia stosowanie łat do różnych dachówek.