4.3.3. ANTYPTAK KOLCOWY TYP C

Odcinek o długości 50 cm zawiera 50 kolców. Antyptaki można łączyć.