4.3.2. ANTYPTAK KOLCOWY TYP B

Odcinek o długości 50 cm zawiera 40 kolców. Antyptaki można łączyć.