4.3.1. ANTYPTAK KOLCOWY TYP A

Odcinek o długości 50 cm zawiera 30 kolców. Antyptaki można łączyć.