Stopień kominiarski wąski zgodny z normą PN-EN 516

STOPIEŃ KOMINIARSKI WĄSKI

To element komunikacji dachowej z przetłoczeniami antypoślizgowymi służący bezpośrednio do wchodzenia na dach. Posiada uchwyt ułatwiający poruszanie się w kierunku spadku połaci dachowej.

Podlega on europejskiej normie PN-EN 516, która to w sposób jednoznaczny określa wymagania kształtu i wytrzymałości statycznej oraz dynamicznej.

Niektórzy producenci w celach oszczędnościowych nie stosują obowiązujących przepisów i dokonują niedozwolonych zmian w konstrukcji stopnia co ma przełożenie na jego funkcjonalność (obniżenie bezpieczeństwa).

Najczęściej spotykana zmiana polega na braku listw bocznych (kolor czerwony) wzdłuż obu krawędzi podłużnych, które powinny wystawać na co najmniej 2 cm (PN-EN 516, pkt. 6.4, rys. 4). Poniższe rysunki przedstawiają prawidłową i niezgodną z normą konstrukcję stopnia.

stopien

stopien zly