2.4. ROZBIJACZE ŚNIEGU I ŚNIEGOŁAPY

Rozbijacze śniegu pełnią funkcję zabezpieczenia przed lawinowo osuwającym się śniegiem oraz mają za zadanie rozbić spadającą bryłę śniegu na mniejsze kawałki. Zadaniem śniegołapów jest jak najdłuższe zatrzymanie śniegu na dachu, do momentu stopienia się pokrywy śnieżnej. Rozbijacze i śniegołapy montuje się na dachu w rzędach naprzemiennie, zaczepiając na dachówkach lub mocując do deskowania na płaskich pokryciach. Elementy te stosowane na całej połaci dachu mogą zastąpić płotki przeciwśniegowe lub być ich uzupełnieniem.