1.12 STABILIZATOR WSPORNIKÓW ŁAWY STOPNIA

Stabilizator zamontowany wspólnie ze wspornikami ławy stopnia znacznie poprawia ich stabilność. WSKAZÓWKA: Jego zastosowanie jest nieodzowne zwłaszcza przy zastosowaniu komunikacji dachowej w postaci stopni wąskich.